۲۷۲ شهر در ایران دارای تنش آبی هستند


مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت: ۲۷۲ شهر در کشور با مشکل کم آبی مواجه هستند.

272 شهر ایران تنش آبی دارند272 شهر ایران تنش آبی دارند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت: ۲۷۲ شهر در کشور با مشکل کم آبی مواجه هستند.

اتابک جعفری خاطرنشان کرد: اگر رهبری نداشته باشیم و موضوع کاهش مصرف آب در دستور کار مشترکین قرار نگیرد، فرصتی وجود دارد که تعداد شهرهای کم آبی را به ۶۰۰ شهر برسانیم.

وی گفت: برای هر شهرستان برنامه ریزی واحدی داریم تا اجازه ندهیم تعداد شهرهای کم آب کشور به آن عدد برسد و روند آن رو به کاهش است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران افزود: همچنین در این فصل گرما تنش آبی جدی در کشور وجود نخواهد داشت.

جعفری همچنین گفت: به دلیل بارندگی یکی دو ساله اما تابستان امسال برنامه مشخصی داریم و تغییر آب نداریم.