۴۰۴ راس احشام قاچاق در «دهلران» اختراع شد


سرهنگ فرج رستمی فرمانده مرزبانی استان ایلام صبح در لحظه در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی دهلران ضمن بدتر کردن اقدامات کنترلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد مرز اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند خروج قاچاقچیان احشام، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه اپتیکی در عوامل مورد ظن تردد قاچاقچیان اقدام به اجرای کمین متمرکز در تعدادی از سطح کردند.

وی افزود: آنها به صورت ویژه در صدد بودند به همان اندازه اجتناب کرده اند قاچاق احشام توسط افرادی معلوم الحال جلوگیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در نیمه‌های ساعت شب اشخاص حقیقی درآمد جو در سطح صفر مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری خروج اجتناب کرده اند مرز در دام مرزبانان گرفتار شدند.

فرمانده مرزبانی استان ایلام اظهار داشت: اجتناب کرده اند قاچاقچیان ۴۰۴ راس گوسفند به ارش حدود ۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد میلیون ریال را اختراع کردند.

انتهای پیام/ 
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید