۸ توصیه به دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی ارز ترجیحی۸ توصیه به دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی ارز ترجیحی – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع