۱۰۰ مظنون در گچساران دستگیر شدند/ افزایش ۸۳ درصدی کشفیات چرخ دنده مخدر


سرهنگ ارسلان خادمیان در امروز در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در جاچساران تصدیق شد: پلیس برای ایمنی افراد امتحان شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مخلان ایمنی محله برخورد قانونی می تدریجی.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای فروردین به همان اندازه بالا نوروز ۱۰۰ فقره خانه شکنی در گچساران اختراع شد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۰ سهم افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان جاچساران تصریح کرد: در مدت خیلی شبیه سال قبلی ۸۵ فقره خانه شکنی، امسال ۳۱ سرقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۷ سرقت دستگیر شدند.

خادمیان ذکر شد: امسال اجتناب کرده اند ابتدای فروردین به همان اندازه بالا سفر نوروزی ۶۷ تجهیزات خودرو توقیف شد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه پارسال کدام ممکن است ۶۵ تجهیزات خودرو توقیف شده بود ۳ سهم افزایش داشته است.

وی به اختراع منصفانه کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ خوب و دنج بسیاری از چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند ابتدای ۱۱ فروردین به همان اندازه ۲۴ فروردین جاری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال ۸۷۵ خوب و دنج چرخ دنده مخدر اختراع شده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۸۳ سهم افزایش داشته است. . برای مدت خیلی شبیه سال قبلی.

فرمانده انتظامی جاچساران خاص کرد: در سال جاری ۱۵ معتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ متهم به جرایم مختلف {در این} شهرستان دستگیر شدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید