۱۲۷ نفر در جریان یک مسابقه فوتبال در اندونزی کشته شدند
رئیس پلیس استان جاوه شرقی اندونزی روز یکشنبه گفت که دست کم ۱۲۷ نفر در هرج و مرج و ازدحام جمعیت در یک مسابقه فوتبال جان خود را از دست دادند. هواداران تیم شکست خورده به سرعت وارد ورزشگاه شدند و نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک آور پاسخ دادند که منجر به ازدحام جمعیت و خفگی شد.