۲ پیش سوراخ بینی اجتناب کرده اند بلند مدت قیمت دلار


در جاری حاضر نسبت به بلند مدت بازار اجتناب کرده اند لحاظ فنی ۲ مورد توجه قرار گرفت موجود است. مورد توجه قرار گرفت اول اینجا است کدام ممکن است دلار هرات در کانال…

دو پیش بینی از آینده قیمت دلاردو پیش بینی از آینده قیمت دلار

تخفیف پرهزینه درحال تغییر دارایی شخصی اجتناب کرده اند منصفانه بازار به بازار تولید دیگری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آربیتراژ مشغولند.

منصفانه ضرب‌المثل موجود است کدام ممکن است می‌گوید آرایشگرها وقتی لوفر می‌شوند، اوج هم را می‌تراشند. دسترس در بازار پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد به واسطه اینکه رونقی نیست، تخفیف‌پرهزینه به این کار مشغول هستند.

آربیتراژ دسترس در بازار پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد

بنا به گزارش اکوایران، آنها درحال تغییر دارایی شخصی اجتناب کرده اند منصفانه بازار به بازار تولید دیگری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آربیتراژ مشغولند. دسترس در بازار کدام ممکن است قدم می‌زنی، صحبت اکثر تخفیف‌پرهزینه در روز سه‌شنبه این بود کدام ممکن است جایگزین خوبی است کدام ممکن است کوچ کنیم.

تخفیف پرهزینه دلاری، مقیم بازار آبشده طلا شدند

برای مثال تخفیف‌پرهزینه دلاری، مقیم بازار آبشده طلا شدند چون تصور می‌کنند بازدهی آبشده طلا اجتناب کرده اند دلار تا حد زیادی است. برخی به بازار پول نقد کوچ می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد فروشان به بازار دلار. این گونه بازار شاهد پیشنهادات محدودی است.

ردپای مصرف کنندگان خودروهای خارجی دسترس در بازار پول خارجی

در راسته فردوسی برخی دلارفروشان مدعی بودند، خریدارانی داشتند کدام ممکن است صاحبان خودروهای خارجی هستند. قیمت خودروهای خارجی دسترس در بازار ظاهرا بر مقدمه دلار ۳۴ هزار تومان است .

این دلیل است عده‌ای ترجیح دادند خودرویشان را بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار بخرند، احتمالا تصور می‌کنند بازدهی دلار اجتناب کرده اند خودرو تا حد زیادی است. در یک واحد چنین فضای آربیتراژی‌، قیمت دلار در مرحله ۲۸ هزار بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۹ روز، دلار به این کانال سرک کشید.

علامت در یک روز واحد درهم

با این حال اولین علامت افزایش دلار اجتناب کرده اند قیمت در یک روز واحد درهم صادر شد. درهم در پیشنهادات پایین خطی دوشنبه همراه خود انبساط ۲۵ تومانی به ۷۶۱۰ تومان رسید. وقتی به این مرحله رسید بیانگر دلار ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومانی بود. این علامت دسترس در بازار قابل توجه گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین مبنا دلار، افزایشی باز شد. یکسری خبرهای عقب کشیدن برجامی نیز این توسعه را تحریک کرد به همان اندازه دلار به ۲۸ هزار تومان برسد.

دلیل برای افزایش قیمت دلار

مهمترین خبری کدام ممکن است دلار را تحریک کرد خبر منصفانه رسانه اسراییلی بود کدام ممکن است آگاه است امریکا سریع شکست برجام را گفتن می‌تدریجی. باتوجه به سخنرانی بایدن، اثرگذاری این خبر عقب کشیدن تا حد زیادی شد. اگرچه تخفیف‌پرهزینه فنی گفتند افزایش قیمت دلار نیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا وارد شدن تقاضا در کف، دلیل‌دهنده افزایش قیمت دلار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر انتظاری خیلی نقشی ندارد.

۲ پیش‌سوراخ بینی فنی اجتناب کرده اند بلند مدت قیمت دلار

در جاری حاضر نسبت به بلند مدت بازار اجتناب کرده اند لحاظ فنی ۲ مورد توجه قرار گرفت موجود است. مورد توجه قرار گرفت اول اینجا است کدام ممکن است دلار هرات در کانال ۲۶ هزار منصفانه گپ دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آن را پر نکند جایی نمی‌رود. مورد توجه قرار گرفت دوم کدام ممکن است تذکر افزایشی دارد، معتقد این است که اگر دلار هرات بالای ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ تومان تثبیت بدهد پتانسیل این را دارد کدام ممکن است در بازه ۱۰ روزه به سقف ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ برسد. در واقع تخفیف‌پرهزینه اعتقاد دارند بازارساز اجتناب کرده اند تمام تلاشش استفاده می‌تدریجی کدام ممکن است دلار وارد کانال ۲۸ نشود.

استراحت نسبی دسترس در بازار پول نقد

اقتصادنیوز نوشت: بازار پول نقد نیز در زمانی کدام ممکن است دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اونس صعودی بودند، افزایش محدودی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراجویی زیادی نکرد با این حال برخلاف پیش‌سوراخ بینی‌ها حرکت کرد. دسترس در بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد تنها نکته تعیین کنید دادن انتظارات برای نوسان در طلای گرمی بود.

دیروز آگاه می‌شد کدام ممکن است قیمت طلای گرمی ۳۰۰ هزار تومان کمتر اجتناب کرده اند سقف قیمتی در ۲ سال قبلی‌ است. آن‌ها پرس و جو می‌کردند قیمت کدام کالا زیر سقف ۲ سال شخصی قرار دارد؟

به تذکر این تخفیف‌پرهزینه قیمت اونس ۲ سال پیش را در تذکر نمی‌گیرند، بر همین مقدمه تصور می‌شود اینگونه استدلال‌ها برای هیجان انگیز قیمت طلا است.

رژیم لاغری سریع