۲۳۰ نهنگ رها شده در دریا در سواحل تاسمانی استرالیا را ببینید
حداقل ۲۳۰ «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی ایالت «تاسمانیا» استرالیا به گل نشسته اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص در تلاش هستند تا نهنگ های سالم را به آب بازگردانند. زیرا حدود نیمی از آن نهنگ ها هنوز زنده هستند. دانشمندان تغییر آب و هوا را به عنوان یکی از عوامل موثر در این مورد ذکر کرده اند، اما دلیل اصلی ماندن نهنگ ها در دریا همچنان یک راز باقی مانده است.