۳ امتیاز این تفریحی را به هواداران پرشور تراکتورسازی تقدیم می کنیم – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



به گزارش خبرنگار مهر: ارطغرول مناسب است، دقیق یکشنبه عصر در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی بعد اجتناب کرده اند پیروزی تیمش مقابل کوبر رفسنجان در ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: خدا را شکر در حضور هواداران توانستیم سه امتیاز این دیدار مهم را کسب کنیم.

مداوم