موافقت جهانگیری با تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده‌های دامی

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب موافقت جهانگیری با تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده‌های دامی مشاهده می کنید
وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیشنهاد تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی را به هیئت دولت دادیم که با توجه به الزامات قانونی توسط معاون اول رئیس‌جمهور تایید شد.
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران