سمفا به اختلاف میان سینماداران و دفاتر پخش دامن نزند

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب سمفا به اختلاف میان سینماداران و دفاتر پخش دامن نزند مشاهده می کنید
مدیر سینما مگامال گفت: اصلی‌ترین فایده سمفا تقسیم سهم دفاتر پخش و سینمادار است که در صورت حذف چنین کارکردی لطف خاصی نخواهد داشت.
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران