تصاویری از انفجار در کلینیک سینا در خیابان شریعتی

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب تصاویری از انفجار در کلینیک سینا در خیابان شریعتی مشاهده می کنید
تصاویری از انفجار در کلینیک سینا در خیابان شریعتی
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران