سفر مرد مورد اعتماد ترامپ به شبه جزیره کره

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب سفر مرد مورد اعتماد ترامپ به شبه جزیره کره مشاهده می کنید
معاون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره موضوع هسته ای کره شمالی به شرق آسیا سفر خواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران