از «قرارداد ایران با فرانسه برای ترویج کشاورزی جدید» تا «آغاز به کار رئیس جدید اینستکس»

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب از «قرارداد ایران با فرانسه برای ترویج کشاورزی جدید» تا «آغاز به کار رئیس جدید اینستکس» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی یازدهمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران