محرومیت ستاره سپاهان دربازی با استقلال رفع شد

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب محرومیت ستاره سپاهان دربازی با استقلال رفع شد مشاهده می کنید
در پرونده و تحقیق جامع از وی و مطابق اظهارات، نامبرده هیچ گونه صفحه شخصی رسمی در توییتر نداشته و همچنین باشگاه مذکور طی لایحه‌ای اظهارات وی را تایید نموده
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران