۶۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۴ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۸۳ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۷۱۱ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۷۳ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند. است.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۲۶۷ دوز رسید.

طی شبانه روز گذشته ۶۶ هزار و ۵۸۷ دوز واکسن کرونا به کشور تزریق شده است.