۷ نفر در شومینه سوزی خانه در تهران نجات یافتند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تهران، جلال ملکی سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران همراه خود خاص اینکه در ساعت ۱۹:۴۹ منصفانه فقره شومینه سوزی در یک واحد مجتمع مسکونی واقع در جاده پاسداران، جاده موسوی، به سامانه ۱۲۵ ادعا شد، ذکر شد: اجتناب کرده اند شهرداری تهران خبر داد. گروه شومینه نشانی تهران بلافاصله منصفانه ایستگاه شومینه نشانی همراه خود نردبان هیدرولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگن حامل از کیت تنفسی به محل حادثه اعزام شد.

وی ذکر شد: شومینه نشانان در مدت ۳ دقیقه به محل حادثه اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله های شومینه در خودروی ام وی ام در طبقه عقب کشیدن منصفانه ساختمان ۵ طبقه شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران افزود: دود غلیظی {به دلیل} تأثیر می گذارد طبقات مسکونی به تمامی طبقات سرایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند ساکنان در این مثال ناایمن محبوس شدند کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند شومینه نشانان شخصی را به طبقه اول رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان. فوری حرکت کرد.”

ملکی ذکر شد: گروه های عکس اجتناب کرده اند شومینه نشانان همراه خود جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی طبقات بالا توانستند همراه خود کمک نردبان هیدرولیک ۶ زن را کدام ممکن است در مکانی ایمن در پایین بام پناه گرفته بودند، نجات دهند.

وی افزود: پیرمرد ۸۰ ساله ای در موجود در ساختمان محبوس شده بود کدام ممکن است نتوانست اجتناب کرده اند ساختمان خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود کمک ماموران شومینه نشانی کدام ممکن است در محل حادثه حضور داشتند اجتناب کرده اند ساختمان خارج شد. پس اجتناب کرده اند ایمن سازی اطراف به اجزا اورژانس عرضه گرفت.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران در نهایت خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحت انتقادی نداشت.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه دهید